Transitieforum

Het document geeft een samenvatting van het werk dat gedurende enkele maanden is verricht met de hulp van enkele leden van de academische wereld en vele actieve leden van het economische, verenigings- en politieke leven (zie volledige inhoudsopgave hieronder).

Het voorstel – dat ook wordt ondersteund door een groot aantal bibliografische referenties – kwam tot stand dankzij de zorg van de vzw « Grands-Parents pour le Climat »[1] om de toekomst van ons allemaal, en met name die van de jongere generaties.

De tijd is rijp en het voorstel bevindt zich in de ideale fase om het te concretiseren. Voortaan zal een groep mensen en organisaties buiten de GPC er mee hun schouders onder zetten (in oprichting).

Dit is geen statisch project, maar veeleer een reeks voldoende onderbouwde voorstellen om het debat op gang te brengen. Het voorstel is zeer breed geformuleerd (met informatie over de voor- en nadelen van de verschillende opties die automatisch alle debatten over projecten van burgerparlement voeden) en met een visie op de middellange/lange termijn.

Het voorstel om op korte termijn een « Burgerparlement rond de ecologische noodtoestand » op te richten, gelanceerd door een coalitie die momenteel wordt gevormd (Cfr. https://forumpourlatransition.be/index.php/le-parlement-citoyen-sur-lurgence-ecologique-propose-par-une-coalition/), is van dezelfde inspiratiebron, net als het idee van een « Interfederale Conventie voor Transitie en Democratie« , gelanceerd door de Resilience Management Group in het kader van het Sophia-plan (Cfr. https://forumpourlatransition.be/index.php/une-proposition-fort-semblable/).

Samenvatting van het voorstel:

Creëren van een interfederale[2] participatieve en deliberatieve burgerbeweging.

Met als hoofddoel het duurzaam veiligstellen van ons natuurlijk erfgoed (milieu en gezondheid) op korte, middellange en lange termijn ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties. Door respect voor de hulpbronnen en grenzen van onze planeet op te nemen in de werking van onze democratie, een onmisbare voorwaarde voor meer rechtvaardigheid in het milieu en op sociaal vlak.

En met de ambitie om onze democratie nieuw leven in te blazen door middel van een dialoog op meerdere niveaus, waarin een diverse groep burgers elkaar kan ontmoeten, naar elkaar kan luisteren, van gedachten kan wisselen, elkaar beter kan leren begrijpen en zo kan leren om samen om te gaan met de complexiteit:

  • mannen en vrouwen uit het « grote publiek »,
  • anderen uit de academische wereld (met oog voor de nodige multidisciplinariteit),
  • het bedrijfsleven (commercieel en niet-commercieel, met inbegrip van de landbouwsector),
  • de vakbonden (uit de openbare en particuliere sector)
  • en ten slotte nog andere mensen uit het verenigingsleven (voorvechters van het milieu en de gezondheidspreventie).

Voor burgers uit het « grote publiek », die door het lot worden getrokken, zou het een sabbatical zijn die in het teken staat van een soort burgerdienst (vrijwillig en bezoldigd).


[1] https://gpclimat.be/qui-sommes-nous

[2] De term « interfederaal » maakt deel uit van het Belgische jargon = federaal + gemeenschappen + gewesten.