TRANSITIEFORUM

Dit document geeft een samenvatting van het werk dat gedurende enkele maanden is verricht met de hulp van enkele leden van de academische wereld en vele actieve leden van het economische, verenigings- en politieke leven.

Het voorstel dat ook wordt ondersteund door een groot aantal bibliografische referenties kwam tot stand dankzij de zorg van de vzw « Grands-parents pour le climat »[1] om de toekomst van ons allemaal, en met name die van de jongere generaties.

De tijd is rijp en het voorstel bevindt zich in de ideale fase om het te concretiseren. Voortaan zal een groep mensen en organisaties buiten de GPC er mee hun schouders onder zetten (in oprichting).

Dit is geen statisch project, maar veeleer een reeks voldoende onderbouwde voorstellen om het debat op gang te brengen.

Samenvatting van het voorstel:

Creëren van een interfederale participatieve en deliberatieve burgerbeweging.

Met als hoofddoel het duurzaam veiligstellen van ons natuurlijk erfgoed (milieu en gezondheid) op korte, middellange en lange termijn ten behoeve van de huidige en toekomstige generaties. Door respect voor de hulpbronnen en grenzen van onze planeet op te nemen in de werking van onze democratie, een onmisbare voorwaarde voor meer rechtvaardigheid in het milieu en op sociaal vlak.

En met de ambitie om onze democratie nieuw leven in te blazen door middel van een dialoog op meerdere niveaus, waarin een diverse groep burgers elkaar kan ontmoeten, naar elkaar kan luisteren, van gedachten kan wisselen, elkaar beter kan leren begrijpen en zo kan leren om samen om te gaan met de complexiteit: mannen en vrouwen uit het « grote publiek », anderen uit de academische wereld (met oog voor de nodige multidisciplinariteit), het bedrijfsleven (commercieel en niet-commercieel, met inbegrip van de landbouwsector), de vakbonden (uit de openbare en particuliere sector) en ten slotte nog andere mensen uit het verenigingsleven (voorvechters van het milieu en de gezondheidspreventie).

Voor burgers uit het « grote publiek », die door het lot worden getrokken, zou het een sabbatical zijn die in het teken staat van een soort burgerdienst (vrijwillig en bezoldigd).

Dank aan iedereen die mee heeft nagedacht en heeft bijgedragen

door deel te nemen aan één of meerdere werkvergaderingen: Jean-Louis Petit en Thérèse Snoy (GPC), Anne Feyt (ULB), Marie Dufrasne (Saint-Louis / UCL), Philippe Van Parijs (UCL), Yves Dejaeghere (UAntwerpen), Arnaud Zacharie (CNCD), Bart Corijn en Anthony Van Overschelde (The Shift), Roland Moreau (I.E.W.), Bernard Hubeau en Lucy Michiels (Grootouders voor het klimaat), Cédric Chevalier (Urgence environnementale), Philippe Van Muylder (ex-ABVV)

door individuele gedachtewisselingenwisselingen: Olivier De Schutter (UCL), Delphine Misonne (Saint-Louis / UCL), Martin de Duve (UCL), John Pitseys (UCL), Gauthier De Wulf (Conseil de la Jeunesse), Arnaud Deplae (UCM), Laura Rebreanu (BECI), Marc Lemaire (Ecores / Kaya), Ariane Estenne (MOC), Astrid Ayral (FUGEA), Jacques Crahay (Cosucra / UWE), Marc Depoortere (FRDO), Jean-Pierre Van Dijk (FPB)

en (in informele gesprekken): Laurette Onkelinx (PS), Jacques Brotchi en Sébastien Bovy (MR), Sarah Schlitz (ECOLO), Vanessa Matz, Laurent de Briey en Patrick van Ypersele (CdH).


Voor een snelle presentatie is hier een PowerPoint (in pdf):

Volledige beschrijving beschikbaar op :